Past Presidents

Every year, the Samaj holds an election for the next president of the Samaj. Over the past 40 years, there have exactly 39 presidents. Here they are:

 1. Narendra Shah* • 1978-1979
 2. Kanchan Shah • 1980
 3. Niranjana Purohit • 1981
 4. Gita Gandhi • 1982
 5. Dilip Shah • 1983
 6. Anil Gandhi • 1984
 7. Natwar Mehta • 1985
 8. Upendra Desai • 1986
 9. Mahendra Shah* • 1987
 10. Arvind Parikh • 1988
 11. Shardaben Patel • 1989
 12. Rateebhai Patel • 1990
 13. Dr. Archana Patel • 1991
 14. Pranav Pandya • 1992
 15. Shashi Mehta • 1993
 16. Jyotindra Shah • 1994
 17. Kirit Udeshi • 1995
 18. Dinesh Sheth • 1996
 19. Mahesh Zaveri • 1997
 20. Ramesh Majethia • 1998

 

 1. Kamal Thakore • 1999
 2. Kirit Sheth • 2000
 3. Kamlesh Shah • 2001
 4. Raj Shivjiani • 2002
 5. Vijay Bhalala • 2003
 6. Harish Shah • 2004
 7. Harshit Shah • 2005
 8. Anup Shah • 2006
 9. Deepak Thakkar • 2007
 10. Urvesh Shah • 2008
 11. Mala Udeshi • 2009
 12. Nipa Parikh • 2010
 13. Urmi Shah • 2011
 14. Jignesh Shah • 2012
 15. Arti Shah • 2013
 16. Prashant (Paul) Patel • 2014
 17. Nayna Desai • 2015
 18. Ashita Patel • 2016-2017
 19. Nipa Parikh (current) • 2018

 

* = deceased